Przystań Twórcza

Edukacyjne funkcje murali

W ostatnich latach murale cieszą się coraz większą popularnością. Zarówno w polskich miastach, jak i na świecie powstają wielkoformatowe malowidła, które zdobią ściany budynków i ożywiają osiedla miejskie, niejednokrotnie zamieniając je w galerie sztuki ulicznej. Murale jako komunikaty wizualne pełnią wiele funkcji, od estetycznej po edukacyjną czy związaną z promowaniem wartości regionalnych. Mogą też zwiększać świadomość społeczną w różnych zakresach. Przykładem są murale o tematyce wojennej, które powstały na przystanku PKM Gdańsk – Jasień. Młodzi artyści i studenci dali tam wyraz swojego oporu wobec wojny w Ukrainie, która trwa od ponad dwóch lat.

Jako badacze reprezentujący różne środowiska akademickie (Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Uniwersytet Szczeciński), postanowiliśmy przyjrzeć się muralom pod kątem podejmowanej tematyki, wartości i symboli, a także przesłania, jakie niosą. Efektem projektów badawczych, które realizowaliśmy w 2023- 2024 roku była publikacja dwóch artykułów naukowych w czasopiśmie „ARTS”.

Pierwszy projekt dotyczył murali o tematyce wojennej w Gdańsku, natomiast drugi był związany z muralami oraz graffiti w ruinach Hotelu Aliko na greckiej wyspie Naxos. Oba artykuły są dostępne w języku angielskim na stronie internetowej czasopisma.

  • Perzycka- Borowska E., Gliniecka M., Kukiełko K., Parichimowicz M., (2023), Socio-Educational Impact of Ukraine War Murals: Jasień Railway Station Gallery, “Arts”, 12(3), dostęp online: https://www.mdpi.com/2076-0752/12/3/112.
  • Perzycka- Borowska E., Gliniecka M., Hrycak- Krzyżanowska D., Szajner A. (2024), Murals and Graffiti in Ruins: What Does the Art from the Aliko Hotel on Naxos Tell Us?, Arts, 13(2), dostęp online: https://www.mdpi.com/2076-0752/13/2/5.

Poniżej: murale na przystanku PKM Gdańsk-Jasień