Przystań Twórcza

Autoetnograficzne refleksje nauczycieli akademickich i studentów

Pod koniec 2023 roku ukazała się monografia wieloautorska pt. „Troska. Co wojna w Ukrainie nam zrobiła? Autoetnograficzne opowieści studentów i nauczycieli akademickich”. Publikacja stanowi zbiór refleksji badaczy i studentów w kontekście wydarzeń, które rozgrywają się w naszym bliskim sąsiedztwie – na terenie Ukrainy.

Wybuch wojny oraz narastające konflikty w różnych stronach świata wywołują wiele negatywnych emocji, skłaniając nas do rozważań nad kruchością życia oraz utratą poczucia bezpieczeństwa. Jednocześnie pojawia się potrzeba troski o drugiego człowieka oraz solidarności z osobami, które doświadczają konsekwencji konfliktów zbrojnych. Książka pozwala spojrzeć na wydarzenia związane z rzeczywistością wojenną zróżnych perspektyw – także ze strony osób, które udzielają pomocy i wsparcia osobom potrzebującym.