Przystań Twórcza

Monografie

Dzienniki z pandemii. Autorefleksje nauczycieli akademickich i studentów w kontekście edukacji zdalnej w Polsce

Red. Elżbieta Perzycka, Eunika Baron-Polańczyk, Marta Gliniecka, Waldemar Lib

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2022

Multimedialne opowieści w blogach nastolatków. Od sieciowego ekshibicjonizmu ku autoekspresji

Marta Gliniecka

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2020

Tajemniczy świat muko. O problemach codziennego życia z mukowiscydozą

Wyd. Teatr STOP, Koszalin 2007

  • Książka dostępna w formatach djvu i pdf

Autorka artykułów popularno-naukowych (wywiady, recenzje) w czasopiśmie „Mukowiscydoza

Wybrane artykuły naukowe

  • Marta Gliniecka (2022), Fototeksty studentów pedagogiki jako pretekst do refleksji i konstruowania autoportretów fotograficznych, „Colloquium – Pedagogika- Nauki o Polityce i Administracji”, Kwartalnik 1 (45)/2022, https://colloquium.amw.gdynia.pl/index.php/colloquium/article/view/300/423.
  • Analiza fotografii jako materiałów zastanych na przykładzie jakościowych badań blogów nastolatków, „Jakościowe Badania Pedagogiczne“, t. 3, numer 1, 2018,https://wnus.edu.pl/jbp/pl/issue/968/article/15753/.
  • Profil na Facebooku – awatar, wirtualna maska czy obraz siebie? O konstruowaniu tożsamości internetowej, „Zarządzanie mediami“, tom 5, 2017,https://www.ejournals.eu/ZM/2017/2-2017/art/10001/.
  • Współczesne obrazy filmowe: od naiwnej mitologizacji ku promowaniu wartości społecznych, Społeczne konteksty edukacji. Tropy-Przybliżenia-Aplikacje, pod red. G. Piekarskiego, Wydawnictwo „Adam Marszałek“, Toruń 2016.

Wykaz moich publikacji naukowych dostępny jest na: https://orcid.org.