„Dzienniki z pandemii”

We wrześniu 2022 roku ukazała się monografia pt. „Dzienniki z pandemii. Autorefleksje nauczycieli akademickich i studentów w kontekście edukacji zdalnej w Polsce”, co stanowi efekt współpracy badaczy z kilku ośrodków akademickich (Uniwersytet Szczeciński, Akademia Pomorska, Uniwersytet Zielonogórski oraz Uniwersytet Rzeszowski). Co ważne, w projekcie badawczym wzięli także udział studenci i doktoranci, którzy  podzielili się swoimi refleksjami […]

„Dzienniki z pandemii” Read More »